بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 84,041,900,277 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,600 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,600 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,627 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,928,740

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها