Menu
پرداخت سود اردیبهشت ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود اردیبهشت ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/9%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/02/10 پرداخت گردید.
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29 ادامه مطلب

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 ساعت 10 در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
پرداخت سود فروردین ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود فروردین ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 168 ریال سود(معادل سالانه 21/14%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/01/10 پرداخت گردید
پرداخت سود اسفند ماه 96 ادامه مطلب

پرداخت سود اسفند ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 163 ریال سود(معادل سالانه 19/83%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/12/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود بهمن ماه 96 ادامه مطلب

پرداخت سود بهمن ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 164 ریال سود(معادل سالانه 19/95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/11/10 پرداخت گردید.

پرداخت سود دی ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 176 ریال سود(معادل سالانه 21/4%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/10/10 پرداخت گردید.

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1396/09/14 موارد ذیل به تصویب رسید:
• تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره 1396/06/31؛
• انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
• تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31؛
پرداخت سود آذر 96 ادامه مطلب

پرداخت سود آذر 96

به استحضار می رساند مبلغ 132 ریال سود (معادل سالانه 16/06%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/09/10 پرداخت گردید.
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14 ادامه مطلب

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستور جلسات زیر در روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
RSS
123
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان