Menu
پرداخت سود مرداد ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود مرداد ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/90درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/05/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود تیر ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود تیر ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 216 ریال سود(معادل سالانه 25/43درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/04/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود خرداد 97 ادامه مطلب

پرداخت سود خرداد 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/9درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/03/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود اردیبهشت ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود اردیبهشت ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/9%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/02/10 پرداخت گردید.
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29 ادامه مطلب

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 ساعت 10 در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
پرداخت سود فروردین ماه 97 ادامه مطلب

پرداخت سود فروردین ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 168 ریال سود(معادل سالانه 21/14%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/01/10 پرداخت گردید
پرداخت سود اسفند ماه 96 ادامه مطلب

پرداخت سود اسفند ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 163 ریال سود(معادل سالانه 19/83%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/12/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود بهمن ماه 96 ادامه مطلب

پرداخت سود بهمن ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 164 ریال سود(معادل سالانه 19/95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/11/10 پرداخت گردید.

پرداخت سود دی ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 176 ریال سود(معادل سالانه 21/4%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/10/10 پرداخت گردید.
RSS
1234
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان