Menu
پرداخت سود بهمن ماه 96 ادامه مطلب

پرداخت سود بهمن ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 164 ریال سود(معادل سالانه 19/95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/11/10 پرداخت گردید.

پرداخت سود دی ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 176 ریال سود(معادل سالانه 21/4%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/10/10 پرداخت گردید.

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1396/09/14 موارد ذیل به تصویب رسید:
• تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره 1396/06/31؛
• انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
• تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31؛
پرداخت سود آذر 96 ادامه مطلب

پرداخت سود آذر 96

به استحضار می رساند مبلغ 132 ریال سود (معادل سالانه 16/06%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/09/10 پرداخت گردید.
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14 ادامه مطلب

مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستور جلسات زیر در روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
پرداخت سود آبان ماه ادامه مطلب

پرداخت سود آبان ماه

به استحضار می زساند مبلغ 164ریال سود (معادل سالانه 19.95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/08/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود ادامه مطلب

پرداخت سود

به استحضار می زساند مبلغ 132 ریال سود (معادل سالانه 15/54%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/07/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود ادامه مطلب

پرداخت سود

به استحضار می رساند مبلغ 185 ریال سود(معادل سالانه 21/78%)به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/06/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود ادامه مطلب

پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ 153 ریال سود (معادل سالانه 18% )به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/05/10 پرداخت گردید.
پرداخت سود ادامه مطلب

پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ 150 ریال سود (معادل سالانه 17/66%) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/04/10 پرداخت گردید
RSS
123
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان