Menu

ترکیب د ارایی ها

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله گنجينه آينده روشن از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق، مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارایی های صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند. در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور به بند ٢، ماده ی٢-٣ امیدنامه مراجعه شود. برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان