اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,059 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,053 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,669,859,124,779 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,053 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,045 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,059 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 166,116,786

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سامان نجاتي، فيروزه حسيني، عباس تكلو

حسابرس:

حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير