لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري قابل معامله گنجينه آينده روشن
مصوبات مجمع١٣٩٥/١١/٠٣
به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٥/١١/٠٣موارد ذیل به تصویب رسید. • در ماده ٢-٢ امیدنا ...
ادامه ...

مجمع صندوق
بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز ی ...
ادامه ...

مصوبات مجمع
به استحضار می رساند درمجمع مورخ ٠٧/٠٩/١٣٩٥ صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید: • صورته ...
ادامه ...

مجمع سالانه صندوق
بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز ی ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله گنجينه آينده روشن در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٩/٠٤/١٣٩٤
مدیر صندوق : كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابرسي هوشيار مميز
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)
مدیران سرمایه گذاری : همایون دارابی - عباس تکلو - فیروزه حسینی
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٧/١٢/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧٩,٤٦٨,٣١٢,٩٣٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٥٦١
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٥٤٥
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٤,٥٤٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٥,٤٦٣,٧٤٠