لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري قابل معامله گنجينه آينده روشن
پرداخت سود
به اطلاع می رساند مبلغ ٤٥٤٥ ریال سود به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره  ...
ادامه ...

مصوبات مجمع١٣٩٥/١١/٠٣
به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٥/١١/٠٣موارد ذیل به تصویب رسید. • در ماده ٢-٢ امیدنا ...
ادامه ...

مجمع صندوق
بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز ی ...
ادامه ...

مصوبات مجمع
به استحضار می رساند درمجمع مورخ ٠٧/٠٩/١٣٩٥ صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید: • صورته ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله گنجينه آينده روشن در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٩/٠٤/١٣٩٤
مدیر صندوق : كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابرسي هوشيار مميز
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)
مدیران سرمایه گذاری : همایون دارابی - عباس تکلو - فیروزه حسینی
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٨/٠١/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٥٥,٩٣٨,٤٧٢,٩٩١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٠,٢٥٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٠,٢٣٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٠,٢٣٩
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٥,٤٦٣,٧٤٠